Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 64 – نکات حفاظتی سيستمهاي TNSو TNCS » Reply To: معمای حفاظت شماره 64 – نکات حفاظتی سيستمهاي TNSو TNCS

Reply To: معمای حفاظت شماره 64 – نکات حفاظتی سيستمهاي TNSو TNCS

#2269
گلاویژ

    از قضا TNCS را می توان در پایین دست TNC به کاربرد و نه در پایین دست TNS . یعنی اگر در بالادست نوترال و سیم زمین مشترک هستند در پایین دست می توان آنها را از هم جدا کرد . ولی اگر در بالادست جدا بوده اند یعنی TNS در ادامه نمی توان مشترک کرد . جمله ی انگلیسی نیز همین مفهوم را دارد . from a TNC در سایت های وسیع مثل نیروگاهها اجرای TNS پر هزینه است و می توان ترکیبی از TNC و TNCS به کار برد . برای توضیح بیشتر مراجعه فرمایید به مبحث 13 نظام مهندسی