Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 58 – تنظیمات رله ديفرانسيل » Reply To: معمای حفاظت شماره 58 – تنظیمات رله ديفرانسيل

Reply To: معمای حفاظت شماره 58 – تنظیمات رله ديفرانسيل

#2379
احسان

    دقيقا مشابه مشكل مطرح شده فوق بر روي چند مورد از فيدرهاي پست برق اين پالايشگاه نيز بوجود آمده است.خاطر نشان مي سازم كه رله هاي مورد استفاده از نوع REF542)ABB) مي باشد.به نظر شما چه راهكار اوليه اي بجز افزايش سطح مقطع كابل قابل ارايه مي باشد؟