Home » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 17 – مسابقه دو » Reply To: معمای علمی شماره 17 – مسابقه دو

Reply To: معمای علمی شماره 17 – مسابقه دو

#2455
ارژنگ

    100% دونده.1.چون دونده استقامت دارای پاهایی بلند است 2.تکنیک دویدن را میداند زیرا هرچه تکنیک دویدن بهتر باشه انرژی کمتری مصرف میشه 3.از لحاظ تمرین های هوازی بسیار اماده تر است 4.دارای بالاتنه ی لاقر و سبک است که به صورت ایرودینامیک عمل میکنه و باعث شکاف باد میشود 5.کشتی گیر به علت فشار بدنسازی دارای پاهایی به صورت پرانتز و بدنی قوزدار میباشد که باعث میشود انرژی بیشتری مصرف کنه.