Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 3 – علت گرم شدن بیش از حد نقطه صفر ژنراتور جدید » Reply To: معمای نیروگاه شماره 3 – علت گرم شدن بیش از حد نقطه صفر ژنراتور جدید

Reply To: معمای نیروگاه شماره 3 – علت گرم شدن بیش از حد نقطه صفر ژنراتور جدید

#2489
گلاویژ

    اگر اتصال تک فاز به زمین در حلقه های بسیار نزدیک به نقطه ی نیوترال صورت گیرد ، ممکن است جریان هارمونی اصلی بسیار کم باشد ولی جریان هارمونی سوم قابل ملاحظه است . اندازه گیری هارمونی سوم در سمت لاین و نیوترال و مقایسه ی آنها بایکدیگر معروف ترین روش تشخیص 100% ارت فالت ( بدون استفاده از روش تزریق جریان 12.5 هرتز ) است .