Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 72 – تنظیمات رله ارت فالت » Reply To: معمای حفاظت شماره 72 – تنظیمات رله ارت فالت

Reply To: معمای حفاظت شماره 72 – تنظیمات رله ارت فالت

#2551
گلاویژ

    اگر نقطه نوترال از طریق مقاومت یا امپدانس مشخص زمین شده باشد ، مقدار ارت فالت مشخص بوده و برآن اساس عمل می کنند . ولی اگر مستقیماً solidly زمین شده باشد آن را از 10 الی حداکثر 40 درصد جریان خطای تک فاز به زمین می گیرند . بسته به در اولویت بودن availability و یا safety است . سیستم هایی هستند شما ترجیح می دهید به سرعت فالت را تشخیص داده و سیستم را سالم نگه دارید . در اینجا روی 10% تنظیم می کنید و سیتم هایی هستند شما ترجیح می دهید حتی الامکان کار کنند . در اینجا ستینگ را چندان حساس نمی کنید .