Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین 2 – تولید سیگنال 100 هرتز » Reply To: معمای ماشین 2 – تولید سیگنال 100 هرتز

Reply To: معمای ماشین 2 – تولید سیگنال 100 هرتز

#2634
حمید

    جواب در نقطه صفرژنراتور است. بایستی ارتباط نقطه صفر را با زمین (مدار تشخیص فرکانس)قطع کنید.تا هارمونیکها در مدار جریان پیدا کنند.