Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 3 – تولید برق در شهر ریاضیات » Reply To: معمای ماشین شماره 3 – تولید برق در شهر ریاضیات

Reply To: معمای ماشین شماره 3 – تولید برق در شهر ریاضیات

#2637
هادی

    سلام در ابتدا نحوه انتگرال گیری غلط است چون ضرب برداری است نه اسکالر. و dL یک جز دیفرانسلی از طول سیم است پس اتگرال آن صفر نمی شود بلکه برابر طول موثر سیم در ویدان مغناطیسی می شود. و از طرفی دیگر نیرو را ما باید از بیرون اعمال کنیم تا سیم در میدان به گردش در آید. از طرفی مقدار نیروی وارد به یک سیم با جریان I در میدان B از رابطه F=ILBsina بدست می آید و e= vblsina