Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 22- رهایی از زندان » Reply To: معمای منطقی شماره 22- رهایی از زندان

Reply To: معمای منطقی شماره 22- رهایی از زندان

#2655
محمد

    نفر اول در روز اول وارد اتاق می شود و چراغ را روشن می کند و تا پایان هر بار که به اتاق برود تغییری در روشن و خاموش کردن لامپ نمیدهد. بعد از چند روز بالاخره نفر دوم به اتاق برده می شود. وی با دیدن چراغ روشن متوجه رفتن نفر اول به اناق شده و لامپ را خاموش می کند. و دیگر کاری به لامپ ندارد. با ورود نفر سوم به اتاق و مواجهه با لامپ خاموش می تواند ادعا کند که همه وارد اتاق شده اند. یعنی مواجهه با لامپ خاموش کلید پیروزی است.