Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز » Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

#2681
نادر

    چند سال پیش موقع راه اندازی نیروگاه شازند پدیده مشابهی رخ داد . قطع یکی از فاز ها سبب تولید جریان مؤلفه صفر و نتیجتاً ظهور جریان در ثانویه Core Balance CT نمی شود . من فکر می کنم حق با احسان است .