Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

 • Creator
  Topic
 • #800
  کاظم

   آیا core balance ct هنگام پارگی یک فاز یا قطع جریان یک فاز عمل میکند؟
   آیا core balance ct هنگام پارگی یک فاز یا قطع جریان یک فاز عمل میکند؟

  Viewing 17 replies - 1 through 17 (of 17 total)
  • Author
   Replies
  • #2659
   حمید

    به فرض قطع فاز R و تداوم جریان بار از فازهای S,T معادلاتی به شرح زیر برای مولفه های مثبت ، منفی و صفر وجود دارد. I1= 1/3(Ir+aIs+a2It)= 1/3(aIs+a2It) I2= 1/3(Ir+a2Is+aIt)= 1/3(a2Is+aIt) I0= 1/3(Ir+Is+It)= 1/3(Is+It) بنابراین کلیه ها حفاظتهای واجد آشکار سازی مولفه صفر منجمله حفاظت مورد نظر شما در صورت وجود ستینگ مناسب قادر به تشخیص عیب مذکور خواهند بود.

    #2687
    نادر

     خیلی واضح است . من عرض کردم چند سال پیش در نیروگاه شازند یک موتور بزرگ دو فاز شد و شما فرموده بودید این مساله ناشی از عدم عملکرد رله ارت فالت در قبال ارت فالت واقعی بوده است . اینجانب مجدداً عرض کردم نکته یی که اینجانب اشاره کرده بودم مشاهده شخصی من بوده است از دو فاز شدن یک موتور و نه وقوع ارت فالت واقعی . در هر صورت طبیعی است که خود اینجانب وقوف بیشتری به جزئیات امر داشته باشم و تعجب کنم از این که دیگران اطلاعات بیشتری از آن داشته باشند !

     #2685
     حمید

      متأسفم آقا نادر، بنده استنباط کاملی از فرمایش شما نکردم.

      #2684
      نادر

       آنچه مورد نظر من بود دو فاز شدن یک موتور بزرگ در تلمبه خانه تصفیه آب نیروگاه بود و ارتباطی به عدم عملکرد رله در قبال یک ارت فالت واقعی نداَشت .دلیل برداشت شمارا از آنچه مشاهد ه ی شخصی من بوده است متوجه نشدم!

       #2683
       حمید

        1- آقا نادر ، تصور می کنم واقعه مورد نظر شما مربوط به عدم عملکرد رله ارت فالت در قبال یک ارت فالت واقعی است که باید دلایلش را جستجو کرد. 2- آقا بنیامین، من نتوانستم محاسبات مورد اشاره شما را دنبال کنم ، خواهشمند است آنرا بازنویسی فرمائید. ضمناً همانطور که عرض کردم در این نوع خطا از آنجا که با جریانهایی اولیه ای در حدود درصدی از جریان بار سروکار داریم ، ممکن است از نظر عملی تنظیمات چنین حفاظتی آنقدر حساس باشد که نتوان از آن بدون مشکل استفاده کرد.

        #2682
        بنیامین

         من هم از فرمول هایی که حمید داده است استفاده کردم . اگر هر دو فرمول I0= 1/3(Ir+Is+It)= 1/3(Is+It) و فرمول محاسبه Ia و Ib در جواب مورخ 21 شهریور را درست بدانیم به I0 مساوی صفر خواهیم رسید . یعنی از مسیر امپدانس توالی صفر جریان عبور نمی کند و Core Balance CT آن را تشخیص نمی دهد . در درس حفاظت هم می گویند رله 46 دو فاز شدن را تشخیص می دهد و رله 46 رله ی توالی منفی است نه توالی صفر .

         #2681
         نادر

          چند سال پیش موقع راه اندازی نیروگاه شازند پدیده مشابهی رخ داد . قطع یکی از فاز ها سبب تولید جریان مؤلفه صفر و نتیجتاً ظهور جریان در ثانویه Core Balance CT نمی شود . من فکر می کنم حق با احسان است .

          #2679
          حمید

           فکر می کنم بد نباشد اگر بتوان این موضوع را آزمایش کرد. خواهش می کنم اگر کسی به امکانات آزمایشگاهی دسترسی دارد در بحث حاضر شرکت کند.

           #2678
           احسان

            با توجه به فرمولی که شما برای Ia و Ib بر اساس Ifa نوشته اید اگر به عنوان یک مثال ساده ی عددی بگوییم Z0=Z1=Z2=1 و آنگاه Ifa=1 و بر این اساس Ib و Ic را محاسبه کرده و با استنتاج I0, I1, I2 به عقب برگردیم مجدداً به همان اعداد اولیه برای Ib و Ic نخواهیم رسید جالب آن که Ia هم صفر نخواهد شد . چرا ؟ زیرا فرض اولیه غلط است و با فرض پارگی فاز R ، برآیند جریان های دو فاز دیگر نمی تواند صفر نباشد . با پارگی فاز R ، نقطه ی نیوترال جابجاشده و ولتاژها آرایش دیگری دارند . مساوی و مختلف الجهتند و دلیلی برای عبور جریانی از مسیر زمین ( یا امپدانس توالی صفر ) نداریم . من خوشحالم که برادر حمید مارا به تفکر عمیق وادار می کند اما با این ایده ی ایشان موافق نیستم . با تشکر . احسان .

            #2677
            احسان

             اگر به عنوان یک مثال عددی ساده بگوییم Z0=Z1=Z2=1 و همچنین 1=Ifaآنگاه خواهیم داشت Ib=a2 و Ic=a . حال اگر مجدداً مؤلفه های توالی صفر ، مثبت و منفی را محاسبه و به عقب برگردیم مجدداً به Ia, Ib ,Ic نخواهیم رسید و اعداد دیگری ظاهر می شوند . چرا ؟ علت این است که فرض ما غلط است . فرض این که علیرغم پارگی فاز R ، برآیند جریان های فاز S و T می تواند عددی غیر از صفر باشد غلط است . متأسفانه با ایده ی طرح شده موافق نیستم .با پارگی فاز R ، نقطه نیوترال جابجا شده و ولتاژها آرایش دیگری می گیرند . با تشکر . احسان از تهران

             #2674
             حمید

              فکر می کنم دلیل شباهت این دو نوع خطا را توضیح داده باشم. با این حال اشکال زیر گویای این مفهوم هستند. دو مدار ظاهراً متفاوت با جابجایی المانهای سری بوجود آمده اند بنابراین از ماهیت یکسانی برخوردارند. ضمناً بنده در حدی نیستم که مسائل اینچنینی را تنها به اتکای برداشتهای شخصی خود بیان کنم و مفاهیم اساسی را به استناد منابع معتبر ذکر کرده ام. با این حال هیچوقت اعتقاد نداشته و ندارم که همیشه برداشتهای کاملاً درستی از مسائل دارم. راستش تا اینجا که از بحث با جنابعالی کلی مطلب آموخته ام و برایتان آرزوی موفقیت می کنم. میدان علم و تحقیق نه میدان ادعا است و نه احکام قطعی، بنابراین فروتنانه منتظر نقطه نظرات شما و دیگر دوستان هستم.

              #2672
              احسان

               در اتصال کوتاه دو فاز و به زمین ، به دلیل عبور جریان دو فاز از مسیر زمین ، پوسته ی موتور ، فاصله ی هوایی و.. و.. پای امپدانس توالی صفر به وسط می آید . ولی علی الاصول دلیلی ندارد پارگی یک فاز را معاد ل اتصال کوتاه دو فاز به زمین بدانیم . اگر آن را فقط اتصال کوتاه دو فاز ( و نه توأم با زمین شدگی ) بدانیم اساس استدلال فوق به زیر سؤال می رود . در هر حال I”kE2E با I”k2 فرق دارد . یک مقاله بیاورید که ما محق هستیم پارگی یک فاز را معادل اتصال کوتاه دوفاز به زمین بدانیم . با تشکر . احسان

               #2670
               حمید

                منظور از Vb اختلاف پتانسیل نقاط b و b’ در مدار و منظور از Vc اختلاف پتانسیل نقاط c و c’ است و تصدیق می فرمائید که برابر صفر است. در مورد آنکه فرمودید از نظر منطقی مشکل است فرقی بین جریانهای فاز b و c قائل شویم ، در نگاه اول با شما موافقم و قبولش کمی سخت است، اما با دقت بیشتر در معادلات زیر متوجه فرق بنیادی فازهای مذکور می شویم. لطفاً به نقش تبدیل فازوری a در بیان دو جریان مزبور توجه فرمائید. فرق بین اندازه های این دو جریان به توالی فازها و پیش فاز بودن فاز b نسبت به c بر می گردد. یعنی در مثال بالا چنانچه توالی فازها تغییر کند حالا دیگر جریان فاز b از c بزرگتر خواهد شد. اینکه فرموده اید در عمل چنین اختلافی مشاهده نمی شود باید شرایط اندازه گیری را با دقت چک بفرمائید. توجه داشته باشید که دراینجا با جریانهای محدود بار مواجه هستیم و رله های حفاظتی نیز تنها با ستینگ های مناسب قادر به آشکار سازی جریان مولفه صفر خواهند بود. درمعادلات فوق Ifa جریان فاز a قبل از قطع آن می باشد.

                #2669
                احسان

                 در صورت قطع فاز A خواهیم داشت Ia =0 ولیکن لزوماً نداریم Vb=Vc=0 . بارها دیده شده است که در صورت دو فاز شدن موتور جریان های دو فاز دیگر با یکدیگر از حیث عددی مساویند . بزرگتر بودن قدر مطلق IcG توجیه ندارد

                 #2667
                 حمید

                  با تشکر از نکته بحث انگیز آقا احسان، فکر می کنم استنباط بنده غلط نباشد. این مورد که شما فرمودید به اتصال کوتاه دو فاز با صرف نظر از جریان بار در فاز سوم بر می گردد. واقعیت آن است که در شرایط قطع یک فاز امپدانس نامتعادل بار وارد محاسبات می شود و اگر بخواهیم مشابه سازی مناسب با تحلیل فالتهای نامتقارن داشته باشیم، شرایط قطع یک فاز شبیه اتصال کوتاه دو فاز از طریق زمین است. زیرا در این حالت شما نمی توانید تأثیر جریان نامتعادل عبوری از زمین را نادیده بگیرید. در مدار معادل سه فاز، می توانید فرض کنید دو فاز از طریق امپدانس بار به زمین اتصال کوتاه می شود. در شکل زیر مدار معادل فالت مذکور و یک مثال عملی از آن آمده است. Single conductor open on phase

                  #2665
                  احسان

                   جواب داده شده درست نمی باشد . در صورت قطع یک فاز مثلاً فاز R ، در آن صورت جریان های فاز S و T مساوی و مختلف الجهت شده و برآیند آنها صفر است . نتیجتاً مؤلفه ی صفر نداریم

                   #2688
                   حمید

                    بله، بله متوجه شدم. بنده هم بخاطر استنباط غلط اظهار تأسف کردم و حالا نیز از شما عذر خواهی می کنم.

                   Viewing 17 replies - 1 through 17 (of 17 total)
                   • You must be logged in to reply to this topic.