Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 30 – ژنراتور 100 هرتز » Reply To: معمای ماشین شماره 30 – ژنراتور 100 هرتز

Reply To: معمای ماشین شماره 30 – ژنراتور 100 هرتز

#2711
حمید

    به لحاظ تئوری ژنراتور مذکور نمی تواند 2 قطب باشد و فکر می کنم شما باید دقت بیشتری در ساختمان ماشین اشاره شده بنمائید. ممکن است ماشین شما از انواع آرمیچرهای کلکتور دار باشد. در این نوع ماشینها سیم پیچی تحریک که روی روتور نصب می شود، یک سیم پیچی سه فاز متقارن است که از طریق سه جاروبک به ترمینالهای ثابتی در خروجی ماشین وصل می شوند. در این حالت فرکانس ولتاژ القایی در سیم پیچی استاتور متناسب با مجموع یا تفاضل ( بسته به جهت گردش روتور و میدان گردان) فرکانس برق سه فاز اعمالی به سیم پیچی تحریک و سرعت مکانیکی روتور می باشد. برای مثال در یک ماشین دو قطب که جهت میدان گردان و چرخش روتور برعکس باشد می توان با سرعت گردشی معادل 3000 دور براحتی فرکانس 100 هرتز را تولید نمود.