Home » معماهای فارسی » اندازه گیری الکتریکی » معمای اندازه گیری شماره 5 – مشکل ترانسمیتر های قدیمی » Reply To: معمای اندازه گیری شماره 5 – مشکل ترانسمیتر های قدیمی

Reply To: معمای اندازه گیری شماره 5 – مشکل ترانسمیتر های قدیمی

#2754
حمید

    بطور کلی انتخاب لوپ جریانی 4-تا 20 میلی آمپر از مزیت نظارت بر مدار (fail safe ) و امکان تغذیه دائمی تجهیز با تضمین حضور همیشگی 4 میلی آمپر در مدار است. استانداردهای دیگری نظیر 10 تا 50 میلی آمپر نیز وجود دارد که دارای کاربدهای خاص است. معیار انتخاب حد بالایی جریان (20 میلی آمپر) نیز به حداقل رساندن ریسک بروز خطر در نواحی EX است چرا که احتمال بروز جرقه های پر انرژی با افزایش جریان لوپ افزایش می یابد. در مورد سوال شما نیز بعضی سازندگان تدابیری جهت استفاده بهتر از رنج صفر تا 20 میلی آمپر بکار می برند که در زیر نمنه ای از آن آمده است. 0-20 mA OPERATION A 0