Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 39 – بانک خارنی برای جبران افت ولتاژ » Reply To: معمای تابلو شماره 39 – بانک خارنی برای جبران افت ولتاژ

Reply To: معمای تابلو شماره 39 – بانک خارنی برای جبران افت ولتاژ

#2794
حمید

    الکتروموتورهای القایی در لحظه راهاندازی مانند یک ترانس اتصال کوتاه شده عمل می کنند. در این حالت جریان راه اندازی بالاتر از مقدار نامی و به شدت اندوکتیو است. Locked-rotor current is predominantly reactive and hence it has a low power factor. There are no standards addressing power factor ranges and analogous to the locked rotor KVA code. Starting power factors can range between 0.25 and 0.50 according to one source (Westinghouse Electrical Transmission & Distribution Reference Book, 1964) while another source specifies a range between 0.10 and 0.40 . همچنین راه اندازی الکتروموتورهای خیلی بزرگ به کمک خازن از روشهای معروف و مرسوم در صنایع و یک آلترناتیو فنی- اقتصادی موجه است، زیرا تأمین توان راکتیو اولیه مورد نیاز موتور در راه اندازی می تواند توسط خازنی که بطور موقت در نزدیکی آن نصب شده صورت پذیرد تا مجبور به افزایش بیش از حد توان ژنراتور یا ترانسهای سر راه نشویم. اگر همچنان در این مورد شک دارید با استفاده از یکی از نرم افزارهای سیمولوشن قوی مانند ETAP یا SYMEمی توانید تأثیر قاطع خازن گذاری موازی روی موتور جهت بهبود شرایط راه اندازی را عملاً مشاهده نمائید. البته این مورد یک روش راه اندازی موتور نیست بلکه تمهیدی جهت کمک به سیستم های رایج راه اندازی بویژه DOL در شرایط سخت می باشد.