Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی » Reply To: معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی

Reply To: معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی

#2815
Guest

    در صورتی که بخواهیم ژنراتور خاموش فعلی را با ژنراتور جدیدی با مشخصات سطح ولتاژ،فرکانس ،توان ،ابعاد ،دور،PF برابراز یک کارخانه دیگر تعویض گردد چه پارامترهای کلی و جزیی در عمل می بایستی رعایت شود ؟