Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معماي منطقي شماره 12 – خدایان منطق و استدلال » Reply To: معماي منطقي شماره 12 – خدایان منطق و استدلال

Reply To: معماي منطقي شماره 12 – خدایان منطق و استدلال

#2843
بیژن دژستان

    حد اقل یک جواب 2و 9 است به اولی میگن حاصلضرب 18 است به دومی میگن حاصل جمع 11 است اولی فکر میکنه جواب میتونه 2و9 باشه یا 3و6 بنابراین میگه نمیدونم دومی فکر میکنه جواب 2و9 یا 3و8 یا 4و7 یا 5و6 میتونه باشه که هرکدوم از این جواب ها که باشه از حاصلضرب انها نمیشود اعداد رو پیدا کرد بنابر این میگه میدونستم اولی حالا تشخیص میده که حتما 3و6 نیست چون اگه بود دومی فکر میکرد جواب 3و6 یا 2و7 یا 4و5 هست بنابراین دومی نمی تونست بگه میدونستم (چون 2و 7 و 5و4 رو از روی حاصلضرب میشه تشخیص داد ) پس جواب رو میفهمه حالا دومی هم به همین ترتیب متوجه جواب میشه