Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 16 – حفاظت حداقل بار در واحدهای تولید بخاری و گازی » Reply To: معمای نیروگاه شماره 16 – حفاظت حداقل بار در واحدهای تولید بخاری و گازی

Reply To: معمای نیروگاه شماره 16 – حفاظت حداقل بار در واحدهای تولید بخاری و گازی

#2869
مهدی

    با تشکر از آقای حمید وگلاویژ