Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه » Reply To: معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه

Reply To: معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه

#2893
آرمان

    در لیوان شیر قهوه بیشتری موجود است. بزارید به زبانه ساده بگم .نه فرمول و x, y. اگر ما n مقدار از قهوه خالصو وارد شیر کنیم شیر ما ناخالص میشود.در نتیجه هرگز نمیتوانیم همان مقدار شیر وارد قهوه کنیم.