Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری » Reply To: معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری

Reply To: معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری

#2907
عرفان

    فقط اعدادی که مجذور کامل هستند روشن می مانند. این سوال امتحانی من بود . در مدرسه ی استعداد های درخشان.