Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری

معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری

 • Creator
  Topic
 • #901
  امیرمحمد

   طی تحقیقات دانشمندان یک کهکشان برای ارتباط با کهکشانهای دیگراز1000 لیزر استفاده می کند و آن ها طی خاموش و روشن شدن پیام ارسال می کنند. …
   طی تحقیقات دانشمندان یک کهکشان برای ارتباط با کهکشانهای دیگراز1000 لیزر استفاده می کند و آن ها طی خاموش و روشن شدن پیام ارسال می کنند.
   تغییرلیزرها
   ا- ابتدا همگی روشن اند. 2- لیزر های 2.4.6و…خاموش می شوند. 3- لیزر های 3و6و9و… تغییر حالت می دهند. 4- لیزرها3درمیان تغییرحالت می دهند. 5- لیزرها4درمیان تغییر حالت می دهند، و به همین ترتیب تاحرکت هزارم. (منظور از تغییرحالت یعنی اینکه لیزرهای روشن، خاموش می شوند ولیزرهای خاموش، روشن می شوند.)

   کدام لیزرها روشن می مانند؟

  Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
  • Author
   Replies
  • #2904
   مدیر سایت

    شرح بیشتر بر مسئله: اگر لیزرهای خاموش را با 0 و روشن را با 1 نمایش دهیم برای حالتهای مختلف به ترتیب داریم: 1- همگی روشن 2- لیزرهای شماره زوج خاموش می شوند 3- لیزرهای مضرب 3 تغییر حالت می دهند 4- 3 درمیان لیزرها تغییر حالت می دهند 5- 4 درمیان لیزرها تغییر حالت می دهند 6- 5 درمیان لیزرها تغییر حالت می دهند 7- … و همینطور الی آخر تا دیگر لیزرها تغییر حالت ندهند.

    شماره لیزرها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    حالت اول 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    حالت دوم 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    حالت سوم 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
    حالت چهارم 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
    حالت پنجم 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
    حالت ششم 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
    #2907
    عرفان

     فقط اعدادی که مجذور کامل هستند روشن می مانند. این سوال امتحانی من بود . در مدرسه ی استعداد های درخشان.

     #2908
     مدیر سایت

      ظاهراً طی حرکت پنجم، لیزر شماره 5 روشن شده و تا آخر روشن باقی می ماند و این یک مورد نقض برای پاسخ شماست.

      #2936
      P & S

       به مدیر سایت: شما لیزر شماره 5 را به اشتباه در حالت سوم خاموش کردید! جواب نفر 2ام درست است.

      Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.