Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری » Reply To: معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری

Reply To: معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری

#2908
مدیر سایت

    ظاهراً طی حرکت پنجم، لیزر شماره 5 روشن شده و تا آخر روشن باقی می ماند و این یک مورد نقض برای پاسخ شماست.