Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 61 – ظرفیت ترانسفورماتورها در پستهای H » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 61 – ظرفیت ترانسفورماتورها در پستهای H

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 61 – ظرفیت ترانسفورماتورها در پستهای H

#2941
حمید

    البته همینطور است. اساساً فلسفه پستهای H همین است. پستهای مذکور معمولاً در یک مدار حلقوی واقع می شوند که وظیفه آنها علاوه بر برقراری پیوستگی حلقه، برق رسانی به شبکه توزیع منشعب از آن حلقه می باشد. بنابراین ممکن است بخش مهمی از توان انتقالی از پست که به واسطه خطوط ورودی انجام می شود اساساً ترانسهای توزیع را درگیر نکند. بد نیست در اینجا به یک نکته مهم طراحی که مربوط به مفهوم مورد بحث است اشاره شود. در شکل زیر می باید اینترلاک لازم جهت عدم امکان وصل کلید 2 هنگامی که کلید کوپلاژ 1 باز است پیش بینی شود، زیرا در صورت فقدان آن ممکن است وظیفه انتقال قدرت از یک سمت شبکه فشار قوی به سمت دیگر آن نیز به عهده ترانسهای پست انداخته شود که طبق محاسبات شما سبب اضافه بار شدن ترانسها و از مدار خارج شدنشان می شود.