Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 61 – ظرفیت ترانسفورماتورها در پستهای H » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 61 – ظرفیت ترانسفورماتورها در پستهای H

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 61 – ظرفیت ترانسفورماتورها در پستهای H

#2948
علی

    من از توضیحاتتان چیز زیادی دستگیرم نشد . اگر کلید کوپلاژ 2 نیز باز باشد به نظرم باز هم مسیر انتقال توان از ترانسهای قدرت می باشد . ضمنا اگر می شود بگویید که چگونه ممکن است خط انتقال ، خطوط توزیع را تغذیه می کند بدون اینکه مسیر انتقال توان از ترانسهای قدرت عبور کند ؟؟؟