Home » معماهای فارسی » تست های الکتریکی » معمای تست شماره 5 – تست منحنی اشباع CT » Reply To: معمای تست شماره 5 – تست منحنی اشباع CT

Reply To: معمای تست شماره 5 – تست منحنی اشباع CT

#2958
حمید

    تست یا تعیین منحنی مغناطیسی ترانس جریان، در واقع تست یا ارزیابی هسته ترانس است و جریان گذرنده از سیم پیچی اولیه یا ثانویه همان جریان مغناطیس کننده است که ارتباطی به جریانهای اولیه یا ثانویه ترانس ندارد و از هم مستقلند. جریان مغناطیس کننده درصد بسیار کوچکی از جریان نامی ترانس را تشکیل می دهد و میزان آن در ترانسهای اندازه گیری رابطه مستقیم با میزان دقت ترانس دارد. رابطه کلی بین جریانهای اولیه، ثانویه و مغناطیسی ترانس به شکل زیر برقرار است.

    N1.I1+N2.I2=N.Imag