Home » معماهای فارسی » معماهای علمی » معماي علمي 14 – توپ شمالی یا توپ کویری » Reply To: معماي علمي 14 – توپ شمالی یا توپ کویری

Reply To: معماي علمي 14 – توپ شمالی یا توپ کویری

#3022
سعید رحمتی

    بحث رطوبت به کنار فرض کنید فشار هوا در یزد 0.8 بار و در انزلی 1.1 بار است، هر دو توپ رو به اندازه 2 بار نسبی باد می شوند. یعنی 2.8 بار مطلق در یزد و 3.1 بار مطلق در انزلی، پس قطعا توپ انزلی سنگینتر خواهد بود. حالا اگه رطوبت رو هم به موضوع اضافه کنیم این مسئله به دلیل کندانس شدن آب موجود بر اثر افزایش فشار تشدید میشه و توپ انزلی باز هم سنگین تر میشه.