Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 94 – عملکرد رله دیستانس در حالت تغییر جهت بار و جریان » Reply To: معمای حفاظت شماره 94 – عملکرد رله دیستانس در حالت تغییر جهت بار و جریان

Reply To: معمای حفاظت شماره 94 – عملکرد رله دیستانس در حالت تغییر جهت بار و جریان

#3065
فریبرز مرندی

    با سلام در صورت امکان توضیحات را کامل تر کنید.رله مذکور را فوروارد بگیریم یعنی چه؟ بطور کلی رله دیستانس با چندین نوع مشخصه وجود دارد مثل رله دیستانس با مشخصه امپدانسی یا تخت که فقط به زاویه امپدانس خط وابسته است (کاملا غیر جهتی می باشد)و برای خطاهای جلو رله و پشت سر خود عمل می نماید که بزرگترین عیب این نوع رله است و رله دیستانس با مشخصه موهو که ذاتا جهت دار است و توسط دو عامل امپدانس و زاویه آن تنظیم میشود یا با مشخصه افست که رله کمی از پشت خود را میبیند.به نظر بنده پلاریته ct در هنگام نصب بایستی با توجه به طرح حفاظتی صحیح در نظر گرفته شود.