Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 22 – زمین کردن لوله های above ground در پالایشگاه » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 22 – زمین کردن لوله های above ground در پالایشگاه

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 22 – زمین کردن لوله های above ground در پالایشگاه

#3087
گلاویژ

    اگر لوله و یا سازه ای حفاظت کاتدیک شود به هیچ وجه نباید زمین شود . حتی در یک شبکه متشکل از مخازن فلزی ، لوله و ” ولو ” که بخشی از آن حفاظت کاتدیک شده و بخشی نشده است باید کیت های عایقی بین این دو قسمت گذاشت تا ارتباط الکتریکی نداشته باشند . اگر سازه ای احتمال برقدار شدن و یا اصابت صاعقه نداشته باشد لزومی به زمین کردن نیست ؛ مشکل در همان ” اگر ” است.