Home » معماهای فارسی » DC سیستم » معمای سیستم DC شماره 5 – تفاوت کلیدهای مینیاتوری ac و dc » Reply To: معمای سیستم DC شماره 5 – تفاوت کلیدهای مینیاتوری ac و dc

Reply To: معمای سیستم DC شماره 5 – تفاوت کلیدهای مینیاتوری ac و dc

#3122
حمید

    مهمترین تفاوت کلیدهای مزبور در نحوه رفتارشان در قطع جریان است. در رژیم ac به دلیل تغییرات لحظه ای جریان و گذر آن از مقدار صفر فرآیند اطفاء قوس و قطع جریان با سهولت بیشتری انجام می شود. علاوه بر آن شیب تغییرات جریان به هنگام قطع که از فاکتورهای مهم در کنترل ولتاژهای بازگشتی روی کلید است در طراحی کلیدهای مذکور حائز اهمیت است. در خصوص منحنی قطع این دو نوع کلید نیز توجه به ماهیت و نوع المان حفاظتی حائز اهمیت است. برای مثال فیوزها یا المانهای حفاظتی که بر مبنای اثر حرارتی جریان عمل می کنند به دلیل تعریف مقدار RMS جریان از شرایط یکسانی در منحنی قطع برخوردارند، اما وقتی المان حفاظتی بر اساس نیروی الکترومغناطیس حاصل از جریان مانند عملکرد یک بوبین قطع عمل می کند شرایط می تواند متفاوت باشد. بنابراین در استفاده کلیدهای مزبور به جای هم حتماً می باید به توصیه سازنده توجه نمود. بعضی از سازندگان سری یا موازی نمودن کنتاکتهای کلیدهای AC برای کارکرد در رژیم DC را با ذکر شرایط خاص توصیه می کنند. برای اطلاعات بیشتر می توان به استانداردهای زیر نیز توجه نمود. ANSI C37.14 (IEEE Standard for low-voltage DC Power Circuit Breakers Used in Enclosures) ANSI C37.16 (Low-Voltage Power Circuit Breakers