Home » معماهای فارسی » اندازه گیری الکتریکی » معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی » Reply To: معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی

Reply To: معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی

#3164
حمید

    مطابق استاندارد IEC جریانهای 1 و 5 آمپر در ثانویه معمول هستند و 2 آمپر نیز در برخی کاربردهای خاص مانند ترانسهای جریان بوشینگی تغذیه کننده سیستم کنترل AVR ترانسهای قدرت دیده می شوند. با این حال بنده یک عرض مختصر با متولیان سازمان نظام مهندسی و برگذار کنندگان این نوع آزمونها داشتم. دانستن این موارد حفظی چه کمکی به مهندسان برق مرتبط با صنعت ساختمان می کند و چگونه دانستن یا ندانستن آن در ارزیابی دانش یا تجربه آنان مفید واقع می شود؟ در این ارتباط بد نبود سوالی در مورد تفاوت ترانسهای جریان با خروجی 1 و 5 آمپر و کاربرد هر یک مورد پرسش قرار می گرفت. مثلاً به نظر شما چرا ترانسهای جریان 5 آمپر از ترانسهای جریان 1 آمپر با همان مشخصات فنی ارزانتر هستند؟ یا چرا معمولاً ترانسهای جریان 5 آمپر در مسافتهای کوتاه و 1 آمپر در مسافتهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرند؟