Home » معماهای فارسی » اندازه گیری الکتریکی » معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی » Reply To: معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی

Reply To: معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی

#3165
پویا

    با تشکر از پاسخ شما. متاسفانه بیشتر سوالات از همین دست بود… ممنون از طرح سوالات مفید شما، در خصوص تفاوت و کاربرد های CT های با خروجی 1 و 5 آمپر، پاسخ نسبتاً کاملی در لینک زیر آمده است: “http://en.wikipedia.org/wiki/Current_transformer – در جایی خواندم، اگر فاصله رله (یا وسیله اندازه گیری) با CT زیاد باشد برای کاهش تلفات از CT با خروجی 1 آمپر استفاده می کنیم و اگر فاصله کم باشد برای افزایش دقت از رله 5 آمپری. – به نظر می رسد تفاوت قیمت این دو به تعداد دور سیم پیچی (و طبیعتا قیمت سیم) مربوط باشد، زیرا تعداد دور سیم پیچ ثانویه برای 1 آمپر بیشتر از 5 آمپر است.