Home » معماهای فارسی » اندازه گیری الکتریکی » معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی » Reply To: معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی

Reply To: معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی

#3166
حمید

    همانطور که فرمودید قیمت ترانسهای جریان 1 آمپری بیشتر است، البته فکر می کنم دلیل آن به حجم و ابعاد هسته بر می گردد. چون در ولت آمپر ثابت با کاهش جریان ثانویه، ولتاژ القایی روی سیم پیچی ثانویه که مشخصه منحنی مغناطیسی هسته است می باید افزایش یابد، این افزایش اگر همراه با افزایش ابعاد هسته نباشد می تواند اشباع هسته را بدنبال داشته باشد. بنابراین با کاهش جریان نامی در ثانویه هسته می باید بزرگتر شود. از نقطه نظر مس مصرفی نیز البته تفاوتهایی وجود دارد، اما در ترانسهای 1 آمپر با وجود افزایش تعداد دور سطح مقطع سیم می تواند کاهش یابد.