Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 56 – روز حمله » Reply To: معمای منطقی شماره 56 – روز حمله

Reply To: معمای منطقی شماره 56 – روز حمله

#3174
حمید

    روز شنبه زیرا: این روز نمی تواند جمعه باشد زیرا تا روز قبل آن یعنی پنجشنبه اتفاقی نیافتاده و فرد می تواند روز حمله را حدس بزند، همین استدلال را می توان برای دیگر روزها به جز اولین روز هفته یعنی شنبه انجام داد.