Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 74 – میزان بار دائم ترانس » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 74 – میزان بار دائم ترانس

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 74 – میزان بار دائم ترانس

#3192
حمید

    لطفاًبیشتر توضیح بفرمائید، منظور شما اطلاع از ظرفیتها یا rated power های درج شده در استانداردها است یا می خواهید بدانید یک ترانس با توان نامی مشخص چه مقدار بار می توان بطور دائمی تحمل نماید؟