Home » Topics » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 74 – میزان بار دائم ترانس

معمای ترانسفورماتور شماره 74 – میزان بار دائم ترانس

 • Creator
  Topic
 • #1024
  امیر

   با توجه به اینکه یک ترانس برای بار دائم طراحی شده است آیا در استانداردها میزان بار دائمی توصیه شده ای برای کار ترانس ذکر شده است یا خیر؟
   با توجه به اینکه یک ترانس برای بار دائم طراحی شده است آیا در استانداردها میزان بار دائمی توصیه شده ای برای کار ترانس ذکر شده است یا خیر؟

  Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
  • Author
   Replies
  • #3192
   حمید

    لطفاًبیشتر توضیح بفرمائید، منظور شما اطلاع از ظرفیتها یا rated power های درج شده در استانداردها است یا می خواهید بدانید یک ترانس با توان نامی مشخص چه مقدار بار می توان بطور دائمی تحمل نماید؟

    #3193
    امیر

     منظور از طرح این سوال این است که یک ترانس با توان نامی مشخص چه مقدار بار را می تواند به طور دائمی تحمل نمایید و مقدار بار نامی که توصیه شده است ترانس در آن محدوده بصورت دائم کار نمایید چند درصد ظرفیت ترانس می باشد؟

     #3195
     گلاویژ

      از نظر استاندارد IEC ارتفاع زیر 1000 متر از سطح دریا و از حیث بازه ی دمایی مشروط به آن که دمای متوسط سالیانه از 20 و دمای متوسط ماهیانه از 30 و دمای ماکزیمم از 40 تجاوز نکند قادر به تحمل 100% توان ظاهری نامی هست . اگر به طور کوتاه مدت 10% اضافه بارهم داشته باشد قابل تحمل است ولی طبق فرمول هایی که وجود دارد از عمر آن کاسته می شود . محتملاً مدیر سایت فرمول ها را به خاطر دارند

      #3295
      حمید

       کارایی سیستم خنک کننده ترانس به چگالی یا فشار هوا و در نتیجه به ارتفاع نصب ترانس ارتباط می یابد که به سهم خود در بارگذاری ترانس موثر است. از نقطه نظر دما نیز دمای طراحی در پلاک ترانسفورماتور قید می شود و بطور سر انگشتی به ازای هر درجه تغییر دما یک درصد از میزان باردهی ترانس نسبت به عدد قید شده در پلاک مشخصات کم یا زیاد می شود. البته این به ازای بار گذاری دائم است و برای بهره برداری موقت و متغیر می باید به دستورالعمل سازنده و یا منحنیهای استاندارد مراجعه نمود. If ambient conditions differ from the nameplate criteria, then the user must adjust the transformer capability accordingly. IEEE C57.91-1995 provides tables and equations for making these adjustments. A good approximation is an adjustment of 1% of the maximum nameplate rating for every degree C above or below the nameplate rating (IEEE, 1995). If the transformer operates in 40˚C average ambient, then the user must de-rate the nameplate kVA by 10% in order to meet the nameplate thermal-rating criteria. Conversely, operating in a 0˚C average ambient environment allows the user to up-rate the transformer by approximately 30%.

      Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.