Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 98 – دلیل سوختن فیوز PT » Reply To: معمای حفاظت شماره 98 – دلیل سوختن فیوز PT

Reply To: معمای حفاظت شماره 98 – دلیل سوختن فیوز PT

#3252
Guest

    با سلام در این مواقع باید مقاومتی به اندازه بین 10 تا 40 اهم را در ثانویه pt با بردن آن موازی کرد تا انرژیهای حالت گذار در آن تلف شده و به pt آسیب نزند برای راهنمایی بیشتر با ایران ترانسفو تماس بگیرید