Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 46 – کیسه ها » پاسخ به: معمای منطقی شماره 46 – کیسه ها

Reply To: معمای منطقی شماره 46 – کیسه ها

#3290
حمید

    با جواب پویا موافق نیستم برای مثال اگر نفر اول کیسه 7 تایی رو خالی کنه دومی 2 تا از 5 تایی برمیداره و دو کیسه 3تایی به اولی میده که اولی در هر صورت با بازی خوب دومی خواهد باخت در واقعه با اینکار ابتکار عمل دست دومی میافته من به این جواب رسیدم که در اولین حرکت از یکی از کیسه ها (فرق نمی کند) فقط یکی بردارد تا ابتکار عمل دست خودش باشد و در ادامه بازی را بدون اما و اگر ببرد (نه مثل تیم …)