Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 46 – کیسه ها

معمای منطقی شماره 46 – کیسه ها

 • Creator
  Topic
 • #879
  مهران

   ملوك بعد از این که متوجه می شود کوکب پازل دوست داشتنی او را که با زحمت درست کرده بود، به هم ریخته، تصمیم می گیرد تا قیامت با کوکب قهر کند! وقتی عمو حسین متوجه این قضیه می شود،…
   ملوك بعد از این که متوجه می شود کوکب پازل دوست داشتنی او را که با زحمت درست کرده بود، به هم ریخته، تصمیم می گیرد تا قیامت با کوکب قهر کند! وقتی عمو حسین متوجه این قضیه می شود، تصمیم می گیرد براي آنها یک بازي دو نفره بخرد تا آن دو مجبور شوند براي بازي کردن با هم آشتی کنند. این بازي با 3 کیسه مهره انجام میشود. در ابتدا در کیسهها به ترتیب 5 ،3 و 7 مهره وجود دارد. در این بازي به ترتیب هر نفر در نوبت خود، یکی از کیسهها که هنوز مهره دارد را انتخاب نموده و تعدادي از مهرههاي آن را برداشته و بیرون میگذارد(حداقل یک مهره و حداکثر تمام مهرههاي کیسه). برنده بازي شخصی است که آخرین مهره را بردارد و بعد از آن دیگر مهرهاي نباشد. در این بازي ثابت میشود که استراتژي برد با نفر اول است؛ یعنی نفر اول میتواند طوري بازي کند که نفر دوم هر چقدر هم که خوب بازي کند باز نفر اول برنده بازي شود. پس عمو حسین تصمیم می گیرد براي نشان دادن بازي به کوکب و ملوك خودش نفر اول باشد و کوکب نفر دوم. حال تمام حرکتهاي اولی(فقط حرکت اول نه ادامه بازي) را بیان کنید که اگر عمو حسین انجام دهد و در ادامه بازي درست بازي کند، هر طور هم که کوکب بازي کند، حتماً عمو حسین برنده بازي شود.

  Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
   Replies
  • #3129
   پویا

    کافی است تعداد کیسه های حاوی مهره پس از اولین حرکت 2 باشد. یعنی در اولین حرکت یکی از کیسه ها را خالی کند. پس از آن همین حالت دو انتخابی را برای خود حفظ کند تا رقیب یکی از کیسه ها را خالی کند. سپس آخرین انتخاب برداشتن تمام مهره های باقیمانده از آخرین کیسه است…

    #3290
    حمید

     با جواب پویا موافق نیستم برای مثال اگر نفر اول کیسه 7 تایی رو خالی کنه دومی 2 تا از 5 تایی برمیداره و دو کیسه 3تایی به اولی میده که اولی در هر صورت با بازی خوب دومی خواهد باخت در واقعه با اینکار ابتکار عمل دست دومی میافته من به این جواب رسیدم که در اولین حرکت از یکی از کیسه ها (فرق نمی کند) فقط یکی بردارد تا ابتکار عمل دست خودش باشد و در ادامه بازی را بدون اما و اگر ببرد (نه مثل تیم …)

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • You must be logged in to reply to this topic.