Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 48 – تاثیر جریان راه اندازی در انتخاب ژنراتور » Reply To: معمای ماشین شماره 48 – تاثیر جریان راه اندازی در انتخاب ژنراتور

Reply To: معمای ماشین شماره 48 – تاثیر جریان راه اندازی در انتخاب ژنراتور

#3332
گلاویژ

    بار استارت آپ را در 3.5 ضرب کرده و با بار پیوسته جمع می کنند . نتیجه ی نهایی را بر 1.5 تقسیم می کنند . در این حالت خاص 2.33 می شود که صحیح است .