Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معماي حفاظت 3 – حفاظت فیدر نیروگاهی متصل به پست فشار قوی

معماي حفاظت 3 – حفاظت فیدر نیروگاهی متصل به پست فشار قوی

 • Creator
  Topic
 • #100
  حمید

   بطور معمول حفاظت اصلی و پشتیبان فیدرهای نیروگاهی به دلیل سنخیت آن با مقتضیات داخلی پست فشار قوی توسط پیمانکار پست انجام می شود و رله های حفاظتی مربوطه نیز توسط این بخش تأمین می گردد.
   بطور معمول حفاظت اصلی و پشتیبان فیدرهای نیروگاهی به دلیل سنخیت آن با مقتضیات داخلی پست فشار قوی توسط پیمانکار پست انجام می شود و رله های حفاظتی مربوطه نیز توسط این بخش تأمین می گردد.در این حالت بطور معمول از رله دیفرانسیل طولی جهت حفاظت ناحیه مورد اشاره استفاده می شود . البته در شرایط کوتاه بودن طول خط و برخورداری از ترانسهای جریان دقیق با ولت آمپر بالا امکان استفاده از حفاظت دیفرانسیل امپدانس بالا نیز وجود دارد.
   در پروژه مورد بحث پیمانکار پست جهت صرفه جویی ، پیشنهاد پوشش خط مربوطه توسط حفاظتهای دیفرانسیل ترانس موجود در نیروگاه را مطرح نمود . این پیشنهاد به دلایل مختلف از جمله گسترش نامناسب زون حفاظتهای نیروگاهی تا داخل پست و تبعات منفی ناشی از آن ، محدودیتهای دسترسی اپراتور نیروگاه جهت چک سیستم پس از وقوع فالتهای احتمالی ، دوگانگی الزامات مرتبط با تنظیمات حفاظتی رله ها رد شد . پیمانکار پست نیز به زعم خود هر یک از موارد را به نوعی پاسخ داد .
   یک ایراد مهم دیگر که موضوع پرسش فنی این ماه است ، به نوع رله حفاظتی مورد استفاده و نقشه تک خطی پست بر می گردد . این رله از نوع رله های دیفرانسیل بسیار پیشرفته است که بنا بر نیاز شامل سه ورودی جریانی برای پوشش سر فشار قوی ترانس اصلی از یک سو و سر دیگر منتهی به ژنراتور همچنین مسیر انشعابی ترانس واحد نیروگاه می باشد . بنابراین رله جهت پوشش سمت فشار قوی ترانس تنها از یک ورودی برخوردار است که معمولاً توسط BCT ترانس تغذیه می شود . در صورت قبول پیشنهاد پیمانکار پست این ورودی باید از ترانسهای جریان موجود در پست تغذیه می شد . بر اساس نقشه های تک خطی ، پست مزبور 5/1کلیدی با دو ترانس جریان خروجی به سمت نیروگاه بود . بنابراین جهت پوشش مناسب فیدر مزبور ، رله دیفرانسیل ترانس می باید از 4 کانال ورودی جریان برخوردار می بود. بنابراین طرح مذکور از نظر فنی کاملاً مردود تشخیص داده شد . اما پیمانکار پست معتقد بود در سیستمهای حفاظتی ، بسیار اتفاق می افتد که ثانویه دو یا چند ترانس جریان را با هم جمع و به یک رله اعمال می کنند بنابراین ایراد اخیر چندان مهم نیست !

   به نظر شما در اینجا چرا نمی توان جریانهای جمع شده دو CT کاملاً مشابه طرف پست را به عنوان یک ورودی به رله دیفرانسیل ترانس اعمال نمود ؟

  Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
  • Author
   Replies
  • #1240
   ف . م

    بنظر میرسد یکی از دلایل امکان ایجاد خطا در جریانهای خروجی از دو CT فیدر نیروگاه باشد مخصوصاً در هنگام اتصال کوتاه خارج از زون که جمع این جریانهای نامساوی بیشتر شده و ممکن است بیش از مقدار عملکرد رله دیفرانسیل باشد و باعث عملکرد ناخواسته آن گردد در صورتیکه اگر از رله دیفرانسیل چهار ورودی استفاده گردد با توجه به اینکه این رله ها دارای چهار RESTRAINING COIL میباشند در نتیجه متناسب با تنظیم BIASING آنها میزان این جریان خطا قابل کنترل و تنظیم میباشد ( بر اساس منحنی شیب و نقطه کار رله SLOPE CURVE )

    #1613
    شوقی

     حق با پیمان کار محترم میباشد.

     #1929
     محمد

      اگر پلاریته ثانویه یک CT تغییر یابد و یا اینکه جهت جریان در اولیه عوض شود آیا در رله جریانی برای قطع اضافه بار یا اتصال کوتاه جاری شده و رله عمل خواهد کرد یا نه.

     Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
     • You must be logged in to reply to this topic.