Home » Topics » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 49 – بانک های خازنی اتصال ستاره

معمای تابلو شماره 49 – بانک های خازنی اتصال ستاره

 • Creator
  Topic
 • #1000
  مهسا

   بانک هایی که به صورت ستاره متصل میشوند… برای حفاظت این نوع بانک ها در برابر قطعی یک فاز و یا سوختن یک خازن چه اقداماتی انجام میشود و از چه حفاظتی استفاده میشود ؟؟ ….
   بانک هایی که به صورت ستاره متصل میشوند… برای حفاظت این نوع بانک ها در برابر قطعی یک فاز و یا سوختن یک خازن چه اقداماتی انجام میشود و از چه حفاظتی استفاده میشود ؟؟ با توجه به این که اگر یک فاز قطع شود و یا یک خازن بسوزد کل خازن ها از بین میروند.

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #3137
   حمید

    حفاظت مزبور در خازنهای فشار متوسط معمول است و اساس آن آشکار سازی جریان یا ولتاژ ناشی از بروز عدم تعادل در اتصال متقارن بانک خازنی به عنوان یک اتصال متقارن است. در زیر طرحهای مختلف حفاظتی که بدین منظور استفاده می شود، آمده است.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.