Home » Topics » معماهای فارسی » مدارهای الکتریکی » معمای مدار شماره 5 – مدار الکتریکی

معمای مدار شماره 5 – مدار الکتریکی

 • Creator
  Topic
 • #1013
  امیر

   مداری مورد نیاز میباشد که بتواند 2 کمپرسور هوای فشرده را به 1 دستگاه اینورتر متصل سازد. …
   لطفا مداری طراحی گردد که بوسیله 1 دستگاه اینورتر بتوان 2 کمپرسور را راه اندازی نمود.لازم به ذکر است فقط یکی از کمپرسور ها کار خواهد کرد و کمپرسور دیگر خاموش میباشد.با استفاده از کلید چنج آور میتوان کمپرسور دیگررا روشن و کمپرسور قبلی را خاموش نمود.

  • You must be logged in to reply to this topic.