Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 103 – برقدار کردن ترانس

معمای حفاظت شماره 103 – برقدار کردن ترانس

 • Creator
  Topic
 • #1058
  مرتضی

   دلیل اولویت وصل high voltage در هنگام برقدار کردن ترانس؟
   دلیل اولویت وصل high voltage در هنگام برقدار کردن ترانس؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #3264
   حمید

    برقدار کردن ترانس در شرایط بی باری به دلیل خاصیت سلفی ترانس همراه با جریان هجومی است که مقدار آن می تواند تا 14 برابر جریان نامی ترانس نیز باشد. حال اگر قبل از برقداری ترانس ثانویه آن نیز وصل باشد جریان بار به این جریان هجومی اضافه شده و شرایط را حادتر می کند. بنابراین بهتر است برقدار نمودن ترانس در شرایط بی باری اتفاق بیافتد حالا فرق نمی کند که این بی باری درسمت فشار ضعیف باشد یا فشار قوی. بعبارت دیگر بهتر است بار گذاری روی ترانس برقدار انجام شود.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.