Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 105 – اتصال کوتاه

معمای حفاظت شماره 105 – اتصال کوتاه

 • Creator
  Topic
 • #1063
  جواد لطیفی

   در موقع اتصال کوتاه در مصرف کننده ها ی AC و DC به چه دلیل بر روی مصرف کننده های دیگر اثر میگذارد و برای رفع چنین اشکالی چه عملی میتوان انجام داد.
   در موقع اتصال کوتاه در مصرف کننده ها ی AC و DC به چه دلیل بر روی مصرف کننده های دیگر اثر میگذارد و برای رفع چنین اشکالی چه عملی میتوان انجام داد.

  Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
  • Author
   Replies
  • #3267
   حمید

    اتصال کوتاه روی مصارف پائین دست می تواندسیستمهای بالادستی را تحت تأثیر قرار داده و بدین ترتیب همه مصارف پائین دست را درگیر نماید. مثلاً در یک سیستم حفاظتی غیر سلکتیو، اتصال کوتاه روی یک فیدر می تواند سبب قطع نابجای کلید برق رسان به کل باس بالادستی شده و بی برقی آنرا به دنبال داشته باشد. یکی دیگر از موارد تأثیر گذاری خطای یک فیدر روی فیدر دیگر اتصال کوتاه های فاز -زمین است. از آنجا که مسیر برگشت اتصال کوتاه زمین بستگی زیادی با سیستم زمین انتخابی و نحوه اجرای آن در عمل دارد بسیار پیش می آید که مسیر برگشت جریان زمین از مسیرهایی باشد که یک رله غیر مرتبط را تحریک نماید. برای مثال جریانهای القایی تکفاز عبوری از غلاف فلزی کابلهای فشار ضعیف اگر به درستی زمین نشوند می تواند سبب یک عملکرد نادرست در سیستم حفاظت فیدر مربوطه شود.

    #3269
    جواد لطیفی

     با توجه به معمای 105 دو حالت را طرح میکنم . 1- در حالتی که هادی اتصال زمین الکتریکی در سیستم TN به زمین مرجع متصل نشده باشد و یا مقاومت زمین مرجع بالا باشد. 2-سطح مقطع هادی اتصال زمین الکتریکی به طور صحیح محاسبه نشده است. برای رسیدن به پاسخ این موارد آیا مرجعی در IEC وIEEE وجود دارد.

     #3291
     حمید

      در این ارتباط می توانید به( IEEE 142 ( Grounding of industrial and commercial power system مراجعه فرمائید.

     Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
     • You must be logged in to reply to this topic.