Home » Topics » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معمای الکتریکی شماره 39 – برنامه نویسی PLC

معمای الکتریکی شماره 39 – برنامه نویسی PLC

 • Creator
  Topic
 • #1075
  محسن زارعی

   چهار الکترو موتور داریم که همیشه دوتا از اونا باید در سرویس باشه . میخواهیم با plc برنامه ای طراحی کنیم که با دو پوش باتون استپ و استارت بصورتی که ….
   چهار الکترو موتور داریم که همیشه دوتا از اونا باید در سرویس باشه . میخواهیم با plc برنامه ای طراحی کنیم که با دو پوش باتون استپ و استارت بصورتی که با فشار دادن استپ الکترو موتوری خاموش شود که بیشترین کار کرد را دارد و با زدن استارت الکترموتوری در سرویس بیاید که کمترین کارکرد را داشته .

   نکته : این امکان وجود دارد که الکترو موتوری به مدت چند سال تحت تعمیر بوده و چند سال در سرویس قرار نگرفته و زمانی که تعمیرات آن تمام شد و قرار شد در سرویس قرار بگیرد خود plc بتواند این موتور را در سرویس قرار دهد . با توجه به اینکه هیچ تایمری در plc نداریم که بتواند زمانهای زیاد مثل مثلا سه یا چهار سال را بشمارد .

  • You must be logged in to reply to this topic.