Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی 9- در رهایی

معمای منطقی 9- در رهایی

  • Creator
    Topic
  • #143
    حميد

      زندانی دو زندانبان راستگو و دروغگو با دو در دارد که یکی منتهی به رهایی و دیگری منتهی به زندانی دیگر است، دارد.

      چگونه می توان با یک سؤال در رهایی را تشخیص داد؟

      زندانی دو زندانبان راستگو و دروغگو با دو در دارد که یکی منتهی به رهایی و دیگری منتهی به زندانی دیگر است، دارد.

    Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
    • Author
      Replies
    • #1335
      احسان دهقانی

        از یکی از نگهبانها میپرسیم : – اگر از دوستت بپرسم در رهایی کجاست چه میگوید آنگاه هر دری را که گفت آن در آزادی نیست! و درب مخالف ، درب رهایی است

        #2624
        حجت

          از يكي ميپرسيم كه به نظر دوستت در ازادي كدام است واون هرچي گفت برعكسش ميكنيم

          #2625
          حمید

            کاملاً صحیح است. در واقع ترکیب عطفی یا AND دو گزاره درست- نادرست و نادرست-درست همیشه نادرست است.

            #2988
            مهدی

              حالا اومدیمو دو تا نگهبانا با هم دوست نبودن ! اون وقت چی ؟ :ی

              #3009
              داريوش

                حالا اومدیمو دو تا نگهبانا با هم دوست نبودن ! اون وقت چی ؟ اونوقت اين سوال را ميپرسيم كه هميشه و در هر حال جواب ميدهد: (( اگه من ديروز از شما ميپرسيدم در آزادي كدام است، كدام را نشان ميدادي)) كمي آن را تحليل كنيد متوجه ميشويد.(كمي سخت است ولي بايد فكر كرد.)

              Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
              • You must be logged in to reply to this topic.