Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای علمی » معماي علمي شماره 20 – تصادفات رانندگي

معماي علمي شماره 20 – تصادفات رانندگي

 • Creator
  Topic
 • #153
  حميد

   اتومبيلهاي سنگين ايمن ترند يا سبك؟

   آيا كمربند ايمني فاقد انعطاف، سبب كاهش نيروي ضربه مي شود؟

   آيا كيسه هوا سبب كاهش نيروي ضربه مي شود؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #1491
   Guest

    – در برخورد دو اتومبيل با جرمهاي متفاوت از روبرو، پس از برخورد مطابق قانون سوم نيوتن ، نيرو تبادل شده بين دو اتومبيل برابر است . بنابراين حاصل ضرب جرم هر يك در شتاب كند شونده آن با حاصل ضرب مقادير نظير اتومبيل ديگر برابر است. يعني m.A = M.a پس اتومبيل وزين تر با شتاب كند شونده كمتر در نتيجه سرنشينانش با ضربه كوچكتر مواجه خواهند بود. بطور كلي اندازه حركت اتومبيل سنگين تر به هنگام حركت بيشتر از اتومبيل سبكتر است و به دليل جرم بيشتر در مقابل تغيير سرعت بيشتر مقاومت مي كند. تغيير سرعت كمتر در تصادفات يعني شتاب ضربه كمتر و آن نيز به معني ايمني بيشتر براي سرنشينان است. – در برخورد اتومبيل با مانع، كل اتومبيل و سرنشينان آن بايد يك ضربه بزرگ ناشي از شتاب كند شونده را تحمل كنند. انرژي جنبشي زياد هر سرنشين بصورت حاصل ضرب نيرو ضربدر مقدار جابجايي اثر آن ظاهر مي شود. هر قدر اين جابجايي كمتر باشد نيروي ضربه شديد تر است.بنابراين كمربند منعطف تر ضربه كمتري به فرد وارد مي كند. m.v2=2 F.d – كيسه هوا مانع تمركز كل نيروي برخورد بر يك ناحيه كوچك و آسيب شديد است. با توزيع نيروي ضربه به همه قسمتهاي بدن فشار وارد بر هر ناحيه كاهش مي يابد. علاوه بر آن در لحظه برخورد انرژي برخورد سبب افزايش هواي درون كيسه مي شود. بنابراين بخشي از انرژي تصادم صرف افزايش انرژي داخلي هواي كيسه مي شود. هر چند اين انرژي مجدداً به فرد باز گردانده مي شود اما در زمان طولاني تري اين اتفاق مي افتد. W = F.t هر چه زمان اثر نيرو بيشتر باشد نيروي ضربه كمتر مي شود.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.