Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 37- تیره دیده شدن اجسام

معمای علمی شماره 37- تیره دیده شدن اجسام

 • Creator
  Topic
 • #275
  عمران

   چرا اجسامی نظیر پارچه ، زمین و یا هر چیز دیگر که آب را به خود جذب می کند تیره تر دیده می شود؟
   چرا اجسامی نظیر پارچه ، زمین و یا هر چیز دیگر که آب را به خود جذب می کند تیره تر دیده می شود؟
   واینکه چه رابطه ای بین طول موج جسم خیس شده با همان جسم تر وجود دارد؟

  • You must be logged in to reply to this topic.