Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معماي منطقي شماره 15- خیابان

معماي منطقي شماره 15- خیابان

 • Creator
  Topic
 • #313
  محمد حسین

   ) در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.
   ۲) در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.
   ۳) این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند.

   ) در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.
   ۲) در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.
   ۳) این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند. سئوال: کدامیک از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟
   شرایط:
   ۱) مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.
   ۲) مرد سوئدی، یک سگ دارد.
   ۳) مرد دانمارکی چای می نوشد.
   ۴) خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.
   ۵) صاحبخانه خانه سبز، قهوه می نوشد.
   ۶) شخصی که سیگار Pall Mall می کشد پرنده پرورش می دهد.
   ۷) صاحب خانه زرد، سیگار Dunhill می کشد
   ۸) مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر می نوشد.
   ۹) مرد نروژی، در اولین خانه زندگی می کند.
   ۱۰) مردی که سیگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.
   ۱۱) مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد زندگی می کند.
   ۱۲) مردی که سیگار Blue Master می کشد، آب میوه می نوشد.
   ۱۳) مرد آلمانی سیگار Prince می کشد
   ۱۴) مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند
   ۱۵) مردی که سیگار Blends می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد

  Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
  • Author
   Replies
  • #1628
   حکیمه پذیرش

    شماره خانه سیگار نوشیدنی حیوان رنگ ملیت
    3 pull شیر پرنده قرمز انگلیسی
    5 blue master آب میوه سگ آب سوئدی
    4 dun hill چای گربه زرد دانمارکی
    1 bleds قهوه اسب سبز نروزی
    2 prince آب ماهی سفید آلمانی
    #1864
    دنیا

     ملیت رنگ حیوان نوشیدنی سیگار شماره خانه
     نروژی زرد گربه آب Dun hill 1
     دانمارکی آبی اسب چای Blends 2
     انگلیسی قرمز پرنده شیر pull Mall 3
     آلمانی سبز ماهی قهوه Prince 4
     سوئدی سفید سگ آب میوه Blue Master 5

     جواب قبلی به دلیل در نظر نگرفتن شرط شماره 9 مقداری متفاوت است ولی جواب اصلی معما درست است.

     #2946
     علي

      javab

     Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
     • You must be logged in to reply to this topic.