Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 50 – اندازه گیری سرعت باد

معمای علمی شماره 50 – اندازه گیری سرعت باد

 • Creator
  Topic
 • #407
  هانیه

   وقتی ورقه ی نازکی از کاغذ را در جریان باد قرار میدهیم صدایی ممکن است از آن شنیده شود.
   وقتی ورقه ی نازکی از کاغذ را در جریان باد قرار میدهیم صدایی ممکن است از آن شنیده شود.
   توضیح دهید چگونه میتوان شدت باد را با استفاده از این صدا بدست آورد؟

  • You must be logged in to reply to this topic.