Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 39 – عملکرد نابجای رله REF

معمای حفاظت شماره 39 – عملکرد نابجای رله REF

 • Creator
  Topic
 • #424
  م

   در یک پست 63 ، یک فیدر خروجی سرکابل می زند و باعث عملکرد REF هر دو ترانس شده و منجر به قطع هر دو ترانس شده است !!!
   چرا با توجه به OUT Zone بودن فالت برای یکی از دو حفاظت مذکور، هر دو رله REF عملکرد داشته اند؟ لطفا توضیح قانع کننده بدهید.

   در یک پست 63 ، یک فیدر خروجی سرکابل می زند و باعث عملکرد REF هر دو ترانس شده و منجر به قطع هر دو ترانس شده است !!!
   چرا با توجه به OUT Zone بودن فالت برای یکی از دو حفاظت مذکور، هر دو رله REF عملکرد داشته اند؟ لطفا توضیح قانع کننده بدهید.

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #1780
   حمید

    البته فالت مورد بحث شما ( سرکابل زدن یک ترانسفورماتور) جزو فالتهای خارج از زون بسیار شدید است که می باید سیستم حفاظت شامل ترانسهای جریان ، نوع رله مورد استفاده،، مقاومت پایدار ساز و ستینگ انتخابی مورد بازبینی قرار گیرد. با این حال ترانسفورماتورهای قدرت منصوب در نزدیکی یکدیگر موجد شرایط جالب الکتریکی در شبکه هستند که بررسی تبعات ناشی از هر یک نیازمند مطالعه روی داده های برداشت شده از سیستم است. برای نمونه می توانید به معماهای شماره 23،13 و 36 از همین بخش مراجعه فرمائید. در واقع ترانسفورماتورهای قدرت به دلیل ذخیره مغناطیسی قابل توجه و لختی مغناطیسی ذاتی ناشی از آن از رفتارهای منحصر بفردی در قبال تغییرات ولتاژ ورودی برخوردارند. با بررسی منحنی ولتاژ ناشی از یک اتصال کوتاه شدید در یک سیستم بازیافت شده ( پاکسازی شده از خطا ) می توانید به میزان قابل توجه این تغییرات توجه فرمائید. این تغییرات ولتاژ می تواند سبب شکل گیری جریانهای هجومی (inrush current) قابل توجه در ترانسفورماتور سالم شود. جریانهای هجومی ترانس به دلیل مولفه dc قابل توجه می توانند اشباع زودهنگام ترانسهای جریان را بدنبال داشته باشند. البته رفتار این جریانهای هجومی در شرایط مختلف سیستم با هم متفاوت است زیرا شرایط مدار پس از وقوع این جریانها است که بر مدت زمان تداوم آنها ( ثابت زمانی مدار تخلیه) موثر است. به هر حال شرایط سیستم مورد اشاره شما به گونه ای است که در صورتی که بخش اول مطالعات ذکر شده در بالا سیستم حفاظت انتخابی را تأیید نماید، لزوم بازنگری در سیستم حفاظت و احتمال اشباع ترانسهای جریان بر اثر جریانهای هجومی را طلب می کند. در چنین شرایطی معمولاً تعویض ترانسهای جریان کار مشکلی است ، در صورتی که رله مورد استفاده از نوع high impedance باشد افزایش میزان مقاومت پایدار ساز یا افزایش ستینگ رله می تواند چاره ساز باشد.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.