Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 53 – ابرهای باران زا

معمای علمی شماره 53 – ابرهای باران زا

 • Creator
  Topic
 • #426
  مجتبی

   چرا ابرهای باران زا تیره رنگ هستند؟
   چرا ابرهای باران زا تیره رنگ هستند؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #1793
   حمید

    با تشکر از پرسش خوبتان همانطور که می دانید ابرها از قطرات ریز آب تشکیل شده اند که با توجه به شرایط ترمودینامیکی هوای اطرافشان اشکال گوناگون به خود می گیرند. رنگ آنها نیز ناشی از برخورد پرتوهای نور با این قطرات ریز آب است. در برخورد شعاعهای نوری با قطرات آب سه پدیده انعکاس، جذب و پراکندگی قابل تصور است. میزان غلبه هر مکانیزم به شرایط ابر بستگی می یابد. در ابرهای سفید رنگ مکانیزم انعکاس بسیار فعال است. این نوع ابرها ابرهایی هستند که ابعاد قطرات آب در آنها بسیار کوچک است و این قطرات به مقدار زیاد بدون آنکه به هم ملحق شوند در کنار یکدیگر و نزدیک بهم در حال حرکتند. در این نوع ابر قطرات آب و یخ مانند یک سد مانع نفوذ عمیق شعاع نوری به درون ابر شده و تقریباً همه نور دریافت کرده را منعکس می کنند. به این دلیل کاملاً سفیدند. در انواع ابرهای باران آور مکانیزم جذب قویتر است. در این نوع ابرها قطرات ریز آب به هم چسبیده و واحدهای بزرگتری را تشکیل داده اند که هر لحظه آماده سقوط هستند. در این نوع ابرها فاصله بین قطرات آب زیاد است و شعاع نوری سفر نسبتاً طولانی تری را از اولین برخورد خود با بدنه ابر در عمق آن خواهد داشت. بنابراین در این نوع ابرها شعاع نورانی به دلیل فواصل بیشتر قطرات آب از یکدیگر در عمق بیشتری نفوذ نموده و ضمن این عمل مقدار بیشتری از شعاعهای نوری جذب پیکره ابر می گردد. به این دلیل است که ابرهای مملو از مقادیر زیاد آب که آماده بارشند معمولاً تیره تر به نظر می رسند.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.